उपकरणे

 • स्वयंचलित बॉक्स फोल्डर आणि ग्लूअर

 • कटिंग मशीन

 • स्वयंचलित रील पेपर कटर

 • लॅमिनेटिंग मशीन

 • लॅमिनेटिंग मशीन

 • स्वयंचलित नालीदार पेपर माउंटिंग मशीन

 • स्वयंचलित नालीदार पेपर माउंटिंग मशीन

 • स्वयंचलित डाय-कटिंग मशीन

 • स्वयंचलित नालीदार पेपर माउंटिंग मशीन

 • कार्यालय क्षेत्र

 • स्वयंचलित जिगसॉ पझल डाय-कटिंग मशीन

 • पॅकिंग लाइन

 • प्रिंटिंग मशीन LITHRONE G40 6 रंग

 • प्रिंटिंग मशीन LITHRONE G40 6 रंग

 • प्रिंटिंग मशीन LITHRONE G40 6 रंग

 • प्रिंटिंग मशीन LITHRONE G40 6 रंग

 • स्वयंचलित तेल/यूव्ही वार्निशिंग मशीन

 • स्वयंचलित तेल/यूव्ही वार्निशिंग मशीन

 • स्वयंचलित तेल/यूव्ही वार्निशिंग मशीन

 • कच्च्या मालाचे कोठार